Algemeen

Sommige schilders zijn al 50 jaar werkzaam in het schildersvak. Niet voor niets hebben ze een goede naam opgebouwd. En hechten grote waarde aan kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu.

Dit komt tot uiting in een gecontroleerde opvang van verfresten en schadelijke stoffen, en speciale aandacht voor veilige werkomstandigheden. Om verdere garanties aan de klant te kunnen bieden zijn veel bedrijven ook lid van een aantal algemeen erkende instanties.

Een schilder kan werken voor zowel bedrijven als particulieren en (als onderaannemer) in de bouw. Schilderwerkzaamheden worden verricht in onderhoud en nieuwbouw. Daarnaast richt de schilder haar aktiviteiten op (dubbele) beglazing en de verhuur van een hoogwerker. Zie ook schilder, schilder branchevereniging Fosag en de Wikipedia pagina voor meer informatie.

Het voordeel hiervan is de persoonlijke aandacht voor uw situatie en een hoge mate van betrokkenheid bij elk project.